Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Cementiri - Esteles discoidals

 Les esteles discoidals s'implanten a partir del segle XI i XII i tenen la funció de senyalització d'un enterrament, encara que aquesta no sigui la unica finalitat a què podien ser destinades, ja que alguna vegada i segons la història les podem trobar recordant un fet o per assenyalar que en aquell indret hi ha hagut alguna activitat remarcable.  
      
Les esteles discoidals són formades per dues parts ben diferenciades :


      El Peu:  Serveix per fixar l'estela a terra, generalment de forma triangular o de trapezi

      El Cap: Generalment un cercle en el qual hi han dibuixats diferents simbols, bàsicament representació dels oficis i diverses creus o dibuixos foliats.

Entre les esteles de Forès, n'hi ha una en la qual el motiu decoratiu és una orla en ziga-zaga  denticular, al voltant d'un dibuix foliat amb negatiu de sis fulles.  L'orla radial i en ziga-zaga remunta els seus orígnes en la prehistòria, apareix al paleolític i es desenvolupa al neolític en la decoració de la ceràmica, sobretot en la cultura del vas campaniforme.