Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Servei de recollida de residus


 

L'ajuntament de Forès, en data 8 de juliol de 1996, va signar un conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà en el qual es delegaven les competències municipals en matèria de residus sòlids urbans. Posteriorment, el 13 d’octubre de 1998, es va aprovar definitivament el Programa de Gestió de RSU per part del Consell Comarcal i els 22 ajuntaments de la comarca. Aquest programa preveu la gestió íntegra dels residus a tota la comarca (recollida de residus, tractament, construcció i gestió d’instal·lacions i activitats d’educació i sensibilització ambiental).

  
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà es l'ens que s'encarrega de la gestió dels residus municipals de la comarca.

 

 

CAIXA DE VOLUMINOSOS A FORÈS
PLA DE LA BASSA
ANY   2019
Del 15 al 18 de febrer
Del 12 al 15 de juliol

 

    

Més informació sobre els serveis de recollida, transport i tractament de residus