Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Serveis tècnics urbanístics


L'ajuntament de Forès té establert un conveni de prestació de serveis amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en l'apartat de serveis tècnics urbanístics.
    
D'acord amb aquest conveni, la persona designada per a executar el servei en el nostre municipi és l'Arquitect Tècnic, DAVID CIVICO i FLOREJACHS.
     
Aquest és el calendari dels dies i hores, en que s'ofereix serveis tècnics urbanístics en el nostre Ajuntament. No obstant cal sol·licitar cita prèvia, via telèfon o correu electrònic.


   
CALENDARI ANY 2019 SERVEIS URBANÍSTICS FORÈS

DIA: dimecres
HORA: de 11.00h. a 14.00h.
MES
DIES
Gener
16
Febrer
13 - 27
Març
13 - 27
Abril
10 - 24
Maig
8 - 22
Juny
5 - 19
Juliol
3 - 17 - 31
Agost  
Setembre
 25
Octubre
9 - 23
Novembre
6 - 20
Desembre
4 - 18